Zenmaia Organic Tea

GDPR

GDPR

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Zenmaia respekterar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) sedan 25 maj 2018, vilken i huvudsak handlar om att vi följer reglerna för: 1. Vårt ansvar för att skydda dina rättigheter och din integritet. 2. Vårt ansvar för att tydliggöra hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem. 3. Vårt ansvar för att tydliggöra vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör och inte gör med dem.

Zenmaia är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla de personuppgifter som du delar med oss när: du registrerar dig, får inloggningsuppgifter och blir användare och/eller kund, du använder våra digitala tjänster, du har en fråga och/eller kontaktar oss, du besöker våra webbplatser och accepterar våra cookies.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
När du registrerar dig samlar vi in dina företags-, person-, och kontaktuppgifter. Alla användare har registrerade identifikations-, inloggnings-, och kontaktuppgifter samt andra digitala uppgifter hos oss för att till fullo kunna använda sig av våra tjänster. När du använder våra tjänster kan det komma att laddas upp texter, bilder och filmer av dig som då också kommer att behandlas av oss. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilket ärende som avses och vilken kommunikationskanal som används.

De aktuella personuppgifterna är oftast identifikations-, inloggnings-, och kontaktuppgifter samt ärendet i sig, vilket innehåller de uppgifter du själv valt att dela med oss. En förteckning över vilka personuppgifter som är aktuella, hur de struktureras, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund aktuell behandling baseras på, tillhandahålls separat vid din förfrågan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi samlar personuppgifter om ditt företag och/eller dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla våra tjänster, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av våra webbplatser och våra tjänster.

Detta behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, ge bästa upplevelse och erbjudande, leverera dina beställda varor och tjänster, för debitering och andra ekonomiska transaktioner, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du själv väljer att registrera dig för och avregistrera dig från) eller andra liknande syften. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, leveransen, faktureringen samt skicka diverse löpande information till dig. Alla användares företags- och personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till tjänstens fulla erbjudande, för att du ska kunna använda alla dess delar, för att vi ska kunna skapa en köp- och behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som nyttjar våra tjänster.

Vid användning av någon av Zenmaia’s tjänster godkänner du att vi får använda informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. 

Vilka delar vi dina personuppgifter med? 
I användningen av vissa funktioner i tjänsten kan vi, under kortare perioder, komma att dela vissa personuppgifter med underleverantörer både inom och utanför EU/EES. Detta dock endast med syfte att, från tid till annan, utveckla och förbättra din upplevelse av tjänsten. Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som användare och/eller kund avtalat med oss (vilket framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Zenmaia sparar personuppgifter om dig som användare och/eller kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i dessa villkor. Vid avtalets upphörande kommer vi att radera dina uppgifter inom en rimlig tid efter avslutande, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in.

Vilka rättigheter har du?
Du har alltid rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning vilket vi naturligtvis informerar dig om. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring. Zenmaia’s skyldighet och allmänna åtagande oavsett ärende är att agera skyndsamt och ansvarsfullt. 

Vill veta mer?
Om du har du frågor om hur Zenmaia tillämpar dessa regler och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på zenmaia.com.